2 D.B.H.
Gizarte Zientziak

Zure koadernoan erantzuteko

  • Aipatutako prozedurari jarraiki, azter ezazu Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria-piramidea, 1975etik 2001era bitarteko bilakaerari buruzko grafikoan.