1 D.B.H.
Gizarte Zientziak

Erantzun zure koadernoan.

Irudia analizatzeko erarik egokiena aplika ezazu, eta Paleolitiko eta Neolitikoari dagozkienekin konparatu.