1 D.B.H.
Gizarte Zientziak

Sare kausal honen bidez heleniarrek zergatik sortu zituzten koloniak azaltzen saiatzen da. Adi irakurri ostean, osatu testua eta aipatzen diren kausak klasifika itzazu: ekonomikoak, geografikoak, demografikoak...

Erantzun zure koadernoan

  • Kausazko sare honek heleniarrek koloniak zergatik osotu zituzten azaldu nahi du. Adi irakurri ondoren, testua osotu eta aipatzen diren kausak sailka itzazu: ekonomikoak, geografikoak demografikoak... izan daitezke.

    Greziar zibilizazioa garatu zen lurraldearen erliebearen arabera, ***************************** seta, ondorioz, *************** izan zuten. Lur berrien beharra areagotu egin zuen polisaren ******************************** eta jabetza-sistemak, hori familiarra eta zatiezina baitzen. Gainera, herrietan artisautzan eta nekazaritzan soberakinak izan ziren eta, beraz, ******************; horregatik, behar-beharrezkoa zitzaien **************************** Bestalde, kostaldea koskatsua zenez, ************ ugari sortu zituzten eta ****************** izugarri garatu zen. Ondorioz, nabigazioaren garapenak, ************ eta ****************************** bultzatuta, nekazaritza eta merkataritza-izaerako kolonia ugari sortu zituen.

Kausen sailkapena
Ekonomikoak  
Geografikoak  
Demografikoak  
Tecnologikoak  
Sozialak