Migrazio-saldo positiboa edo negatiboa

Inmigratzaile kopurua emigratzaileena baino txikiagoa denean, migrazio-saldoa positiboa dela esaten da. Kontrako ezaugarria egokitzen bada, migrazio-saldoa negatiboa izango da.