Hasiera Contacto Menua Edukia
2º D.B.H.
Gizarte Zientziak
Gaiak Prozedurak Diccionario
 
Gaia: Paisaiak eta lurralde-populaketak

Aurkezpena

Gai honetan, paisaia motak eta bakoitzaren ezaugarriak aztertzeaz gain, gure ingurunekoak nolakoak diren ikusiko dugu.

Bestalde, giza populaketak eta herri eta hirietako bizimoduak aztertuko ditugu. Halaber, horien arteko desberdintasunak eta bakoitzaren alde onak eta txarrak ere ezagutuko ditugu.

Hirien ezaugarriak sakon jorratu, elementu ezaugarriak aipatu, funtzioak aztertu eta guneak bereiziko ditugu.

Azkenik, hiri-garapenarekin zerikusia duten alor guztietan iraunkortasun-irizpideak ezartzearen garrantziari buruzko hausnarketa egingo dugu.

Helburu didaktikoak

 1. Paisaia zer den zehaztea eta hurbilen ditugunak bereiztea.
 2. Gizakien populaketa moten ezaugarririk nabarmenenak azaltzea.
 3. Hiri-populaketa osatzen duten alderdiak ezagutzea, eta, horien bidez lortutako informaziotik abiatuta, hirien ezaugarri bereizgarriak zehaztea.
 4. Landa-populaketari lotutako alderdiak eta arazorik larrienak ezagutzea.
 5. Landa- eta hiri-populaketaren ezaugarririk adierazgarrienak aztertzea.
 6. Hirien egitura deskribatzea eta guneak bereiztea.
 7. Hiriak zergatik hazi diren ulertzea.
 8. Hiriek hierarkikoki antolatutako hiri-sarea osatzen dutela jakitea.
 9. Herrialde garatuetako eta garapen-bidean dauden herrialdeetako hirien arteko aldeak aipatzea.

Edukiak

Eduki kontzeptualak

 • Paisaia naturalak eta paisaia eraldatuak
 • Giza kokalekuak
  • Landa-populaketa: ezaugarriak
  • Hiri-populaketa: ezaugarriak
  • Giza kontzentrazio handiak
 • Hiriak
  • Hirien egitura
  • Hirien hazkundea
  • Herrialde garatuetako eta garapen-bidean dauden herrialdeetako hirien ezaugarriak
  • Hirien historia
 • Hiri-sareak
  • Estatuan
  • EAEn
  • Urbanizazio iraunkorra

Prozedurazko edukiak

 • Hainbat ezaugarritako eta eskalatako planoak, grafikoak eta mapak irakurtzea, interpretatzea eta egitea.
 • Ingurune fisikoaren eta giza ekintzaren arteko elkarreraginak aztertzea.
 • Taula sinoptikoak (hiri eta herrietako ezaugarriak) egitea.
 • Mapa kontzeptualak egitea.
 • Hirien krokisak interpretatzea.
 • Hirien planoak aztertzea.
 • Laburpen-lan, azterketa edo ikerketa errazak antolatzea eta egitea, banaka edo taldeka.

Jarrerazko edukiak

 • Espazioak ezagutzeko eta aztertzeko gogoa eta interesa piztea, elementu fisikoen eta giza ekintzen arteko elkarreraginen emaitzak direla kontuan hartuta.
 • Gaur egun, hiriak gune ekonomiko, politiko eta kultural garrantzitsuak direla jakitea.
 • Despopulatzen ari diren landa-inguruneetako biztanleenganako enpatia sortzea.
 • Landa- eta hiri-populaketen bizimoduak ezagutzeko gogoa izatea.
 • Talde-lanetan partaidetza aktiboa izatea eta ekarpenak egitea.
 • Gizarte-arazoei buruzko jarrera kritikoa eta arduratsua izatea.
 • Kultura-aniztasuna balioestea, herrien eta gizabanakoen identitate-eskubideetako bat den aldetik, eta tokian tokiko komunitate- eta kultura-pluraltasuna aintzat hartzea.

Ebaluazio irizpideak

 1. Landa-populaketaren ezaugarri nagusiak bereizten eta deskribatzen ditu. Gainera, hiri-populaketaren ezaugarri nagusiekin alderatzen eta tokian tokiko ingurune fisikoaren berezitasunekin lotzen ditu.
 2. Hiri-barrutien hazkundea, hiri-espazioaren bereizketa funtzionalak eta hirietako biztanleen zenbait arazo aztertzen ditu
 3. Euskal Herriko eta munduko hiri-populaketarik garrantzitsuenak mapan aurkitzen eta kokatzen ditu.
 4. Ingurune hurbileko eta munduko hirien ezaugarriak bereizten eta deskribatzen ditu.
 5. Hiriek historian zehar izandako bilakaera azaltzen du eta hirien planoak eta ezaugarriak alderatzen ditu.
 6. Hirien funtzioak ezagutzeaz eta deskribatzeaz gain, funtzio horien eta hiri-egituren eta populazio-hazkundearen arteko loturak zehazten ditu.
 7. Euskal Herriko eta munduko hiri-sareak grafikoen eta mapen bidez bereizten eta deskribatzen ditu.
 8. Hirietako arazoak ezagutzen eta deskribatzen ditu, eta proposatutako aukeretan eta konponbideetan parte hartzen du.
 9. Testu historiko errazen iruzkinak egiten ditu, hiztegi egokia erabiliz. Informazioa zuzen interpretatzen eta antolatzen du.
© 2005 | “Anakel.com Editorial Digital”-ek eskubide guztiak erreserbatuta ditu.